TOPPLOCKSRENOVERINGAR

Vi är specialiserade på reparation och slipning av alla motortyper
från småmaskiner till stora arbetsmaskiner.

Till våra tjänster hör följande:
  • planslipning av topplock
  • provtryckning
  • ventilarbeten
  • sätesarbeten
  • byte av styrningar
  • byte av ventilsäten
  • planslipning av motorblock
  • glaskuleblästring
  • helicoil reparationer

Ta kontakt och beställ tid!